ส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน/3Rs
มาจัดเก็บขยะในบ้านให้ถูกวิธีกัน ยิ่งช่วงนี้เป็นหน้าฝน อากาศชื้นแฉะอบอ้าวกว่าปกติ ขยะที่เราทิ้งไปอาจส่งกลิ่นรบกวนได้ ซึ่งการคัดแยกขยะไม่เพียงแต่ช่วยลดกลิ่น แต่ยังช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะ อย่างขยะรีไซเคิลก็สามารถนำกลับมาใช้ต่อได้ ขยะเปียก เศษผัก ผลไม้ ก็นำมาหมักเป็นปุ๋ยไว้บำรุงต้นไม้ มาแยกขยะกันเถอะ ทำตามเริ่มเลย!
#ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม #ท้องถิ่นช่วยลดโลกร้อน

ที่ยังไม่ได้อ่าน