วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภอผักไห่ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท วีระพงษ์ เพ็งแจ่มศรี ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.อ.ผักไห่ ร่วมกับ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชัยนะ บัวอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีพร้อมทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ร่วมกับ นายไฉน แป้นปราณี กำนันตำบลกุฎี และผู้ใหญ่บ้านตำบลกุฎี ร่วมรับมอบและแจกจ่่ายถุงยังชีพ น้ำดื่ม และครีมขี้ผึ้งกันน้ำกัดเท้า จำนวน 340 ชุด ที่ได้รับการสนันสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมี นายวิโรจน์ สุขรัตน์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ร่วมแจกจ่ายถุงยังชีพ น้ำดื่ม และครีมขี้ผึ้งกันน้ำกัดเท้า เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลกุฎีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

ที่ยังไม่ได้อ่าน