วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท วีระพงษ์ เพ็งแจ่มศรี ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยนายชัยนะ บัวอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี นายไฉน แป้นปราณีต กำนันตำบลกุฎี ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้น ในพื้นที่ตำบลกุฎี พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำทุกวันอย่างใกล้ชิด ด้วยความห่วงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลกุฎี

ที่ยังไม่ได้อ่าน