วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายชัยนะ บัวอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และประชาชนในเขตตำบลกุฎี นำเรือเข้าร่วมการประกวดขบวนเรือสวยงาม ในงาน “วันรำลึกครบรอบ 10 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง”

ที่ยังไม่ได้อ่าน