• ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม 8886 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31.05.2564
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกระจกรถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม 8886 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31.05.2564
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31.05.2564
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ้อมบำรุงรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน ฮม 6530 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21.05.2564
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17.05.2564
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 8665 5.05.2564
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9.04.2564
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปขนาดบรรจุถุงละ 20 กก. จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9.04.2564
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9.04.2564
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 7.04.2564
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ้อน้ำดื่ม/เครื่องดื่มพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาจง 7.04.2564
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5.04.2564
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 77 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5.04.2564
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนายเกษม ละกำปั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16.02.2564
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ตั้งแต่บ้านนายอนันต์ ชายี จนถึงบ้านนายเชิญ กุฎีเขตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13.02.2564
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน 83-3052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11.02.2546
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขขฉ 198 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27.01.2564
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตู้พยาบาลหมายเบขทะเบียน ฮม 6530 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19.01.2564
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 8665 อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8.01.2564
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563 4.01.2564

ที่ยังไม่ได้อ่าน