เดือน: มกราคม 2565

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 18/1/2565

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) และพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10/1/2565

ที่ยังไม่ได้อ่าน