เดือน: เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทาง หมู่ที่ 1-3 (ฝั่งตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ยังไม่ได้อ่าน