เดือน: เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทาง หมู่ที่ 1-3 (ฝั่งตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 1-2 บริเวณฝั่งตรงข้ามป้อมตำรวจ-หน้าบ้านนางพยุงกลิ่นสังข์ ตำบลกุฎี

ที่ยังไม่ได้อ่าน