เดือน: ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายหินคลุกซ่อมแซมถนนทางลาดตีนตะขาบที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่ยังไม่ได้อ่าน