เดือน: มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องครัวและห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

องค์การบริหารส่วนตำบ…

ที่ยังไม่ได้อ่าน