เดือน: กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนังขนาด 12000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจารจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดยางแอสฟัลท์ติก สำหรับชุมชน หมู่ที่ 2,4,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับชุมชน หมู่ที่ 4 (สามแยกทางเข้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี-หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุฎี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจารจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดยางแอสฟัลท์ติก สำหรับชุมชน หมู่ที่ 2,4,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ยังไม่ได้อ่าน