วันที่ 19 ตุลาคม 2566 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ), กปภ.สาขาเสนา, กปภ.สาขาผักไห่ กปภ.สาขาท่าเรือ พร้อมทั้ง นายชัยนะ บัวอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ทีมคณะผู้บริหาร และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 ร่วมลงพื้นที่มอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 1,200 ขวด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำกุฎี หมู่ที่ 12 ต.กุฎี อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น