ผู้เขียน: งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

รับมอบและแจกจ่่ายถุงยังชีพ น้ำดื่ม และครีมขี้ผึ้งกันน้ำกัดเท้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาค…

นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทน รับมอบของพระราชทาน เพื่อนำมาแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 12 ต.กุฎี อ.ผักไห่

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 วันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ว่าที่ร้อยโท วีระพงษ์ เพ็งแจ่มศรี ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยนายชัยนะ บัวอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี นายไฉน แป้นปราณีต กำนันตำบลกุฎี ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำ

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ต…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำน้อย บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 12 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

ที่ยังไม่ได้อ่าน