ผู้เขียน: งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ที่ยังไม่ได้อ่าน