ผู้เขียน: งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยง…

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)

ที่ยังไม่ได้อ่าน