วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี นำโดยนายชัยนะ บัวอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี พร้อมทั้งทีมผู้บริหารและสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี นายไฉน แป้นปราณีต กำนันตำบลกุฎี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกับพัฒนาชุมชน อำเภอผักไห่ จัดกิจกรรมปลูกผัก บริเวณวัดฤาไชยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุฎี