วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีนำโดย นายชัยนะ บัวอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมกับนายไฉน แป้นปราณีต กำนันตำบลกุฎี ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุฎี ผู้ช่วยฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567