วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี นำโดยนายชัยนะ บัวอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี พร้อมด้วยคณะบริหารและสมาชิกฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี จัดพิธี มอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี