วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำสิ่งของพระราชทาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 หลังคาเรือน 1 ครอบครัว ณ บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ที่ 6 ตำบลกุฎี อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
ในการนี้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอผักไห่ ปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี และคณะผู้บริหารท้องถิ่น กำนันตำบลกุฎี ผู้ใหญ่บ้าน ฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ลงพื้นที่ร่วมให้การช่วยเหลือมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ดังนี้

  1. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และของเครื่องใช้ครัวเรือนมามอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัย
  2. เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ของเครื่องใช้ครัวเรือน และเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 8,000 บาท
  3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3,000 บาท
  4. ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่/กิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ได้นำข้าวสารถุงละ 15 กิโลกรัม จำนวน 4 ถุง ถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และน้ำดื่ม จำนวน 4 แพค
  5. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผักไห่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1,000 บาท

    ทั้งนี้ ประธานฯ และผู้เข้าร่วมพิธีได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย และได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ช่วยกันดูแลผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด ต่อไป

ที่ยังไม่ได้อ่าน