องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอ และปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขึ้นเพื่อ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งบริการทำหมัน สุนัขและแมว ที่ วัดฤาไชย