การสรรหา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) และพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กาารับโอนพนักงานส่วนตำบล