องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี หมู่ 4 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเลขโทรศัพท์ : สำนักปลัด 035-200640

หมายเลขโทรศัพท์ : กองคลัง 035-200637

หมายเลขโทรศัพท์ : กองช่าง 035-200638

หมายเลขโทรสาร : 035-200636

E-mail : kudeepakhai1@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/tumbonkudee

แผนที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

แผนที่ตั้ง อบต.กุฎี
เว็บไซต์ อบต.กุฎี
ข่าวประกวดราคา