องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี หมู่ 4 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเลขโทรศัพท์ : สำนักปลัด 035-200640

หมายเลขโทรศัพท์ : กองคลัง 035-200637

หมายเลขโทรศัพท์ : กองช่าง 035-200638

หมายเลขโทรสาร : 035-200636

E-mail : kudeepakhai1@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/tumbonkudee

แผนที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%B5/@14.4319061,100.4021796,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30e212d25cf495bf:0xe85ad7e37f0c29c3!8m2!3d14.4318485!4d100.4043773

แผนที่ตั้ง อบต.กุฎี
เว็บไซต์ อบต.กุฎี
ข่าวประกวดราคา

ที่ยังไม่ได้อ่าน