การประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 นายชัยนะ บัวอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มอบนโยบายในการบริหารงาน และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ที่ยังไม่ได้อ่าน