หมวดหมู่: เรื่องอื่นๆ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 (ตั้งแต่บ้านนายชลอ ทองสั่ง-ศาลาตาฉิม)

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ที่ยังไม่ได้อ่าน