หมวดหมู่: ITA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนังขนาด 12000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อทำรั้วกั้นบริเวณด้านหน้าและด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี โดยวิธีเฉพาะเจาะ

ที่ยังไม่ได้อ่าน