หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 1-2 บริเวณฝั่งตรงข้ามป้อมตำรวจ-หน้าบ้านนางพยุงกลิ่นสังข์ ตำบลกุฎี

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประชุมพนักงานของอ…

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การประชุมพนักงานของอ…

ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-12 บริเวณฝั่งตรงข้ามป้อมตำรวจ-หน้าบ้านนางพยุง กลิ่นสังข์ ตำบลกุฎี

ที่ยังไม่ได้อ่าน