เดือน: ตุลาคม 2565

ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

แพ็คถุงยังชีพ มอบให้ประชาชนในเขตตำบลกุฎีที่ประสบอุทกภัย

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในทางสาธารณะ

ป้ายที่ไม่สามารถติดต…