หมวดหมู่: การประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566