หมวดหมู่: ITA

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ตั้งแต่หน้าบ้านนายชลอ ทองสั่ง – ศาลาตาฉิม)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประชุมพนักงานของอ…

ที่ยังไม่ได้อ่าน